Share

Information

Pieces

Återvunnet träspill

Pallen Pieces är endast tillverkad av återvunnet träspill.
Att låta materialet styra designprocessen genom att förhålla sig till det träslag som fanns tillgängligt, dess skilda egenskaper och uttryck, var en metod jag ville
utforska.