Malin säger att design behöver inte vara komplicerad för att vara bra.
Att hålla det enkelt med en tydlig funktion är hennes signum.

“Jag tror på en framtid med flexibla och
funktionella produkter som underlättar i vardagen.”